inklinometr medyczny

Do czego służy inklinometr medyczny?

Duży goniometr jest przydatnym urządzeniem wykorzystywanym w medycynie do pomiaru kierunku ruchu w stawach. Dzięki skali od 0 do 360 stopni umożliwia precyzyjne określenie kątów. Jest to szczególnie potrzebne narzędzie w diagnostyce i monitorowaniu postępów fizjoterapii chorych. Goniometr stalowy jak jest zbudowany? Dzięki swojej formie, tani goniometr umożliwia precyzyjne pomiar kątów między dwoma ramionami. Ramię nieruchome służy jako element odniesienia, podczas gdy ramię mobilne jest przemieszczane w celu zmierzenia kąta. Skala ulokowana na goniometrze pozwala odczytać wartość kąta, jaki chcemy zmierzyć. Podczas wykonywania badań – inklinometr medyczny kluczowe jest przestrzeganie odpowiednich wytycznych. Poniżej prezentuję podstawowe ruchy i zasady z wykorzystaniem goniometru:
1. Określenie pozycji elementów w wskazanym wzorze odniesienia: Przed rozpoczęciem pomiarów należy określić pozycję badanej kończyny lub stawu. Konieczne jest, aby badany znajdował się w pozycji wygodnej, a badacz miał czysty widok na obszar, jaki będzie mierzony.
2. Wybór projektu odniesienia: Konieczne jest wskazanie układu odniesienia, w którym będą prowadzone pomiary. Dotyczy to również badanej kończyny, jak i jej sąsiednich części też innych struktur anatomicznych, które potrafią mieć realizowane pomiary.
3. Zrobienie testów w właściwym systemie odniesienia: Podczas pomiarów należy zachować harmonię oraz przygotowanie ich w specjalnym układzie odniesienia. W przypadku stawów dwu- i trzyosiowych jest konieczność ustalenia, w jakiej płaszczyźnie odbywa się ruch, co ma zasadnicze znaczenie dla dokładności pomiarów.
4. Zapis wyników w systemie SFTR: Wyniki zdobyte podczas testów w których używamy goniometr medyczny są zapisywane zgodnie z planem SFTR. Definicja tego systemu składa się z głównych liter przedstawiających płaszczyzny, w których sprawdzane są ruchy:
S – sagittal (płaszczyzna strzałkowa), F – frontal (płaszczyzna czołowa), T – transverse (płaszczyzna poprzeczna), R – rotation (ruchy rotacyjne). Duży goniometr miał szerokie zastosowanie nie tylko w sferze medycznej, jednak również w operacjach państwowych i wojskowych. Poniżej przedstawiam następujące informacje na ten temat:


1. Zastosowanie w nawigacji: W przeszłości goniometr stalowy był wykorzystywany do wyznaczania kierunku i kątów w nawigacji, głównie na morzu. Pomagał marynarzom określić miejsce statku względem innych punktów lub kierunku w jakim płynęli.
2. Użycie w wojsku: Inklinometr medyczny https://med-store.pl/diagnostyka-fizjoterapeutyczna/pomiary-ruchomosci/20/93 znalazł też użycie w działaniach wojennych. Był użytkowany do określania zakresu i odległości do celów.
3. Funkcje sygnalizacyjne: Tani goniometr wykorzystywano również jako środek sygnalizacyjny w wojsku także w sprawach cywilnych. Był użytkowany do wyznaczania pozycji konkurencyjna oraz do przenoszenia komunikatów za usługą sygnałów. Dzięki swojej uniwersalności oraz możliwościom pomiarowym, goniometr stalowy był znaczącym urządzeniem w różnych branżach, w tym również w branżach związanych z zabezpieczeniem i obronnością.